Administration communale de Strassen Administration Communale
de Strassen
Sondage integration

Kleng Erënnerung!

Dir kënnt nach bis de 15. September bei eiser Ëmfro matmaache, fir d’Integratioun zu Stroossen ze verbesseren. All Bierger vu Stroossen ka matmaachen. Mir zielen op Är Participatioun. Klickt hei fir matzemaachen.

 

Petit rappel!

Vous avez encore jusqu’au 15 septembre pour compléter notre sondage pour améliorer l’intégration à Strassen. Tous les résidents de Strassen peuvent participer. Nous comptons sur votre participation. Cliquez ici pour participer.

 

Little reminder!

Until 15 September, you can complete our survey to further improve integration in Strassen. All residents of Strassen can participate. We would be very pleased to count on your participation. Click here to participate.