Screenshot 2020-06-12 at 11.15.37

Déi nei Editioun vun der Broschür déi all Mount eraus kënnt iwwert d’Aktualitéit an Ärer Gemeng. Geschwënn och an Ärer Bréifkëscht. 

 

La nouvelle édition du dépliant mensuel de Strassen avec tout ce qu’il faut savoir sur votre commune. Bientôt également dans votre boîte aux lettres. 

 

The new edition of de Strassen's monthly flyer with everything you need to know about your municipality. Soon also in your mailbox.

 

Fir d'Broschür erofzelueden / Téléchargez le dépliant / Download the flyer