Jugendhaus

De Programm vum Mount Abrëll mat allen Aktivitéiten déi am Jugendhaus Stroossen ugebuede ginn. 

 

Fir méi Detailer, mëll dech bei eis oder komm einfach laanscht !
Odile & Enes

 

Maison des Jeunes Strassen
1b rue de l'Eglise
L-8020 Luxembourg
Tél. : (+352) 26 11 95 42

Facebook 

Instagram