route d'Arlon - Bus Shelter Project 2020 (15 of 16)

De Fotografieprojet „Lignes ART“ vun eiser Gemeng, erméiglecht et Fotografen hir Wierker an de Bushaisercher zu Stroossen auszestellen. D’Konscht gëtt an den Alldag integréiert a méi zougänglech fir d’Leit gemaach. Fir Konscht ze genéisse muss een also net méi an eng Galerie oder an e Musée.

 

D’Fotoe sinn an 8 Bushaisercher op der Areler Strooss a vis à vis vun der Gemeng ausgestallt.  

De Fotograf Jerry Klein ass den éischten Artist den seng Fotoen op dës Aart a Weis zu Stroossen ausstellt. Op senge Fotoe weist hien eis d’Areler Strooss aus engem anere Bléckwénkel.

***

« Lignes ART » est un projet de photographique de notre commune et permet aux photographes d’exposer
leurs photos dans les arrêts de bus à Strassen. En intégrant l’art dans notre vie quotidienne, nous rendons l’art accessible à tous sans avoir à visiter une galerie ou un musée.

Les photos sont exposées dans 8 arrêts de bus sur la route d’Arlon et en face de la Mairie.

Le photographe Jerry Klein sera le premier artiste à exposer ses photos montrant la route d’Arlon d’un autre point de vue.

***

"Lignes ART" is a photographic project of our municipality and allows photographers to exhibit their pictures at bus stops in Strassen. By integrating art into our daily life, we make art accessible to everyone without having to visit a gallery or a museum.

 

The photos are exhibited in 8 bus stops on the route d’Arlon and in front of the town hall.

Photographer Jerry Klein will be the first artist to exhibit his photos showing the route d’Arlon from another point of view.

 

Galeries photos - Lignes Art