Mobilité

Février 05

Présentation publique & workshop : Mobilité à Strassen

Date :

05. 02. 2020

Adresse :

Centre Culturel Paul Barblé
entrée rue des Romains
L-8041 Strassen

Début de l'événement :

19:00

Fin de l'événement :

22:00

Wat ass gutt? Wou bestinn aktuell Problemer? Wat si méiglech Léisungsusätz? Wann Dir eis Är Meenung zu dëser Thematik wëllt matdeelen, da kommt op eisen Informatiounsowend an diskutéiert mat. Dir hutt hei d’Méiglechkeet an Aarbechtsgruppe Mobilitéitsproblemer vun haut a muer ze diskutéieren an méiglech Léisungsusätz auszeschaffen, dëst zu den Themeberäicher Foussgängerverkéier, Vëlosverkéier, Ëffentlechen Transport a motoriséierten Individualverkéier. D’Veranstaltung ass op lëtzebuergesch. Eng zäitgläich Iwwersetzung op Franséisch an Englesch ass virgesinn.


Qu'est-ce qui marche bien ? Où sont actuellement les problèmes ? Quelles sont les approches possibles ? Si vous souhaitez partager votre avis sur ces sujets, alors venez à notre soirée d’information et discutez-en. Vous avez la possibilité, de discuter des problèmes de mobilité d'aujourd'hui et de demain au sein de groupes de travail et de  chercher des solutions possibles sur les thèmes de la circulation des piétons,  le trafic des vélos, les transports publics et le trafic motorisé individuel. La réunion se tiendra en luxembourgeois. Une interprétation simultanée en langues française et anglaise sera disponible.