Citoyens & Résidents

Mai 15

Marche gourmande

Marche gourmande sold out

Date :

15. 05. 2022

Adresse :

Chalet beim Fräiheetsbam
CR 181
Strassen

Début de l'événement :

10:30

Fin de l'événement :

17:30

SOLD OUT !

 

D’Commission de l’Intégration invitéiert op eng Marche gourmande, eng originell Aktivitéit fir zesummen an der Famill oder ënner Kolleegen a Kolleeginnen deelzehuelen. D’Iesse gëtt vu verschiddene Bierger:innen a Communautéiten, déi zu Stroossen wunnen, preparéiert.

 

Praktesch Informatiounen:

Trëppeltour vun 9 km

Depart ass all 15 Minutten tëschent 10:30 an 13:00 Auer.

De leschten Dessert gëtt um 17:30 Auer zerwéiert.

D’Plaze si limitéiert. Gruppe kënne maximal 15 Persoune grouss sinn.

 

Präis pro Persoun:          

Erwuessener: 25€*

 Kanner ënner 15 Joer: gratis

 

Hënn un der Lénkt si wëllkomm. D’Weeër si gutt markéiert.

 

Obligatoresch Reservatioun bis den 30. Abrëll: luiza.sosna@strassen.lu

(Unzuel vun de Leit, Erwuessener oder Kanner, Telefonsnummer, Zäit vum Depart)

Virement BCEE: LU59 0019 1001 0291 9000

D’Bezuele gëllt als Reservatioun. Et gëtt kee Remboursement.

 

*D’Marche gourmande ass fir e gudden Zweck: Pharmaciens sans frontières Luxembourg

 

***

 

La commission de l’intégration vous invite à la marche gourmande, une activité originale à faire en famille ou entre ami(e)s.  Les plats sont préparés par différent(e)s citoyen(ne)s et communautés vivants à Strassen. Venez nous rejoindre sur un parcours d’environ 9 km avec plusieurs pauses gourmandes.

 

Infos pratiques:

Départs toutes les 15 minutes de 10h30 à 13h00.

Le dernier dessert sera servi à 17h30.

Places limitées, groupes de maximum 15 personnes

 

Prix par personne :         

Adultes : 25€ *

Enfants de moins de 15 ans : gratuit

 

Chiens en laisse sont admis. Les chemins sont bien tracés.

 

Réservation obligatoire avant le 30 avril : luiza.sosna@strassen.lu

(Nombre de personnes – adultes et enfants, numéro de téléphone, l’heure de départ)

Virement BCEE : LU59 0019 1001 0291 9000

Paiement vaut réservation. Aucun remboursement ne sera effectué.

 

* Cette marche gourmande sera organisée pour la bonne cause: Pharmaciens sans frontières Luxembourg

 

***

 

The commission for integration invites you to a ‘marche gourmande’ (gourmet walk), an original activity you can do together with your family or friends. The food will be prepared by various people and communities living in Strassen.

 

Practical information:

9km walk

Departure is every 15 minutes from 10:30 am until 1:00 pm.

The last desert will be served at 5:30 pm.

The places are limited. Groups can contain a maximum of 15 people.

 

Price per person:             

Adults: 25€*

Kids under 15: free

 

Leashed dogs are welcome. The route is well marked.

 

Mandatory reservation until 30 April: luiza.sosna@strassen.lu

(Number of people, adults or children, phone number, time of departure)

Bank transfer BCEE: LU59 0019 1001 0291 9000

Payment is regarded as reservation. No refunds.

 

*This gourmet walk will be organised for a good cause: Pharmaciens sans frontières Luxembourg

 

Organisation : Commune de Strassen & Commission de l’intégration