2023.04.21 Assermentation Annabelle Maury Rute Mendes Clemente

LU

Vereedegung vun 2 neien Beamten e Freiden den 21. Abrëll

MAURY Annabelle - Fonctionnaire, Service Technique

MENDES CLEMENTE Rute - Fonctionnaire, Service Facturation

 

FR

Assermentation de 2 nouveaux fonctionnaires, vendredi 21 avril

MAURY Annabelle - Fonctionnaire, Service Technique

MENDES CLEMENTE Rute - Fonctionnaire, Service Facturation

 

EN

Swearing-in of 2 new municipal officials, Friday Arpril 21st 

MAURY Annabelle - Fonctionnaire, Service Technique

MENDES CLEMENTE Rute - Fonctionnaire, Service Facturation