Administration communale de Strassen Administration Communale
de Strassen
Vakanzenaktivitéiten

D’Verwaltung vun der Gemeng Stroossen sicht motivéiert Leit (m/f) déi bei de Vakanzaktivitéiten vum 20. bis den 31. Juli 2020, als Animateur deelhuele wëllen, a gäre mat Kanner schaffen.

Wann's Du …

… ob d’mannst 18 Joer al bass
… e Brevet Animateur A*, B oder C hues
… an der Gemeng Stroossen wunns (ass en Atout)
… an enger Equip oder och autonom kanns schaffen
… an du gären a Kontakt mat Kanner am Alter vun 3 – 12 Joer bass,

 

Da mell dech a verstäerk eis Grupp vun Animateuren fir d’Vakanzaktivitéiten. Mir zielen op dech. Zwee Preparatiounsdeeg ginn ofgehalen am Mee an am Juni. Dës sinn obligatoresch!

 

Bass de interesséiert? Da gëff deng Demande mat engem Curriculum Vitae, engem Certificat de scolarité an enger Kopie vum Brevet Animateur bis spéitstens den 14. Februar 2020 bei der Maison-Relais, 59 rue des Romains, L-8041 Strassen of.

Fir déi Kandidaten déi kee Brevet A hunn, kann eng Formatioun ugebuede ginn.

 

* D’après le règlement grand-ducal du 22 juin 2011, fixant la structure et les contenus de la formation des animateurs, les candidats doivent suivre une formation spécifique afin d'obtenir le "brevet d'aide-animateur A", et s’adressant spécialement aux animateurs des activités de vacances dans les communes.