Velo

Virun engem Joer gouf am Kader vun enger Testphase de Vëlosverkéier „ am Bechel“ a béid Direktiounen erlaabt. Dëst temporäert Reglement gouf elo em 1 Joer verlängert.

Weiderhin dierfe keng Gefierer vun iwwer 3,5 Tonnen duerch dës Strooss fueren. De Busarrêt “Kesseler” op der Arelerstrooss bei der Hausnummer 194 gëtt bäibehalen an ersetzt de Busarrêt “Bechel”, vis-à-vis vum Haus mat der Nr. 73 an der rue des Romains.

 

Rue des Romains « Bechel » - Prolongation d’un an du règlement temporaire

Dans la cadre d’une phase de test initiée il y a un an, les cyclistes pouvaient circuler à double sens sur le tronçon «Bechel». Ce règlement temporaire vient d’être prolongé d’un an.

L’accès au tronçon de route restera interdit aux véhicules ayant un poids en charge supérieur à 3,5 tonnes. L’arrêt du transport en commun « Kesseler » sis au numéro 194, route d’Arlon, remplace l’arrêt « Bechel » situé en face du numéro 73 de la rue des Romains.  

 

Rue des Romains "Bechel" - Extension of the temporary regulation for one year

As part of a test phase initiated a year ago, cyclists were allowed to ride in both directions on the section called "Bechel". This temporary regulation has now been extended for another year.

Vehicles with a maximum allowable weight exceeding 3.5 tonnes will continue to be banned from the road section. The "Kesseler" public transport stop located at number 194, route d'Arlon, replaces the "Bechel" stop located opposite number 73, rue des Romains.