Lignes ART LGL 2021

Lignes ART - Editioun Juli-September 2021

D’Fotoe vun de Konschtwierker vun der Ofschlossklass aus dem LGL, d’Schüler vun der Optioun Peinture, wäerten vu Juli bis September an de Bushaisercher vun der Gemeng Stroossen, ausgestallt ginn. D'Original Wierker ginn iwwert de Summer an der Gemeng ausgestallt.

Den Erléis vum Verkaf vun de Konschtwierker geet un d'Associatioun Sharing a smile. 

Klickt hei fir d'Wierker all ze kucken. 

Präislëscht

Wann Dir un engem Bild interesséiert sidd, da mellt Iech per Mail op

 

***

Lignes ART - Édition juillet-septembre 2021

Les photos des œuvres de la classe terminale du Lycée de Garçons de Luxembourg, des élèves de l’option peinture, seront exposées de juillet à septembre dans les abribus de la Commune de Strassen. Les peintures originales seront exposées pendant les mois d'été en la mairie de Strassen.

La vente des œuvres sera au bénéfice de Sharing a smile.

Cliquez ici pour découvrir toutes les oeuvres. 

Liste de prix

Si une oeuvre d'art vous intéresse, veuillez nous contacter par e-mail

 

***

Lignes ART - July/September 2021 edition

 

The photos of the works of the Lycée de Garçons de Luxembourg's final year class, the pupils of the painting option, will be exhibited from July until September in the bus shelters of the municipality of Strassen. The original paintings will be exhibited during the summer months at the town hall of Strassen.

The proceeds from the sale of the works will be donated to the organization Sharing a smile.

Click here to discover the artwork. 

Price list 

If you are interested in a piece of artwork, please contact us by email