Hoplr Website 1

Als éischt Gemeng zu Lëtzebuerg, benotzt d'Gemeng Stroossen zënter kuerzem Hoplr, déi privat Websäit fir d’Noperschaft.

Jiddereen, deen zu Stroossen wunnt, ka sech aschreiwen an op eng einfach Manéier mat sengen Noperen a Kontakt kommen.

 

An der Woch vum 11. Oktober 2021 kritt Dir per Post e Bréif mat engem Zougangscode zougestallt. 

 

Woufir kënnt Dir dës Websäit notzen?
- fir Är Nopere besser kennen ze léieren
- fir Iech ëm Är Noperen ze këmmeren an Iech géigesäiteg Ënnerstëtzung unzebidden
- fir zum Beispill eng Leeder oder eng Buermaschinn ze léinen
- fir e gudden Installateur oder en zouverlässege Babysitter an der Noperschaft ze fannen
- fir iwwer d`Verkéiersproblematik oder d‘Schantercher ze diskutéieren
- fir zum Beispill e Vide-grenier oder en Nopeschfest unzekënnegen
Natierlech ass esou en Netzwierk nëmme sënnvoll, wa genuch Nopere sech aschreiwen. An anere Stied an der Belsch an Holland huet d‘Netzwierk sech scho bewäert. Mir hoffen, dass mer Iech geschwënn online kënne wëllkomm heeschen!

 

Informatiounsversammlung den 26. Oktober 2021 online an offline 

Wann Dir interesséiert sidd oder Froen zur App hutt, da kënnt Dir de 26. Oktober um 19:00 Auer un enger Reunioun am Centre culturel Paul Barblé zu Stroossen deelhuelen. Mellt Iech wgl. bis den 22.10.2021 per E-mail un op . Parallel ass och e Webinaire iwwert de Link bit.ly/strassenhoplr. D’Reunioune sinn op Franséisch.

 

Sollt Dir Problemer hunn fir d’App ze installéieren, dann zéckt net fir an der Receptioun vun der Gemeng laanschtzekommen.
D‘Aschreiwung ass onkomplizéiert a gratis. 

Déi mobil App ass fir den iPhone disponibel am App Store a fir Android am Play Store.

 

*** 

Réseau de quartier hoplr de la Commune de Strassen 

 

Strassen est la première commune au Luxembourg qui a récemment commencé à utiliser Hoplr, le site web privé pour les quartiers. Toute personne vivant à Strassen peut s'y inscrire et entrer facilement en contact avec ses voisins.

 

Dans la semaine du 11 octobre 2021, vous allez recevoir un code d'accés par courrier dans votre boîte aux lettres.


À quoi peut vous servir ce site web ?
- à faire connaissance avec vos voisins
- à prendre soin de vos voisins et développer de l’entraide
- à prêter ou emprunter une échelle ou une perceuse à l’un de vos voisins
- à trouver un bon plombier ou un baby-sitter de confiance dans votre quartier
- à discuter des problèmes de circulation ou des travaux de voirie
- à annoncer un vide-grenier ou une fête de quartier ...


Évidemment, un tel réseau ne peut être une réussite que s’il compte suffisamment de membres. Il a déjà fait ses preuves dans d’autres communes en Belgique et aux Pays-Bas. Nous espérons donc pouvoir vous accueillir chez Hoplr très bientôt !

 

Réunion d'information le 26 octobre en ligne et en présentiel

Les personnes intéressées ou ayant des questions sont invitées à participer à une séance d'information le 26 octobre 2021 à 19h00 au Centre Culturel Paul Barblé à Strassen. Inscrivez-vous jusqu'au 22.10.2021 par e-mail à . Simultanément, une séance en ligne aura lieu via bit.ly/strassenhoplr. Les réunions se tiendront en français.

Si vous rencontrez des difficultés pour installer l’application, n’hésitez pas à passer à la réception de la mairie.

 

L’inscription est très simple et gratuite. Une app est disponible dans l'App Store pour les appareils iOS et dans le Play Store pour les appareils Android.

 

*** 

The Neighbourhood network Hoplr in Strassen 

 

As the first municipality in Luxembourg, Strassen has recently started using the closed neighbourhood website Hoplr. Anyone who lives in Strassen can sign up to this website to easily reach their neighbours.

 

During the week of the 11 October 2021, you will receive a lettre with an access code in your mailbox. 

 

What can you use this website for?
- to get to know your neighbours better
- to take care of your neighbours and organise solidarity actions
- to borrow a ladder or drill
- to find a good plumber or reliable babysitter in the neighbourhood
- to discuss traffic problems or road works
- to announce a garage sale or neighbourhood party ...


Of course, such a network only makes sense if enough neighbours register. In other municipalities in Belgium and the Netherlands Hoplr is already a success. Hopefully we will soon be able to welcome you online as well!

 

Info session 26 October online and offline
Those interested or with questions are invited to attend our info session on 26th October 2021 at 7 pm at the Cultural center Paul Barblé in Strassen. Sign up via e-mail to until 22.10.2021. Simultaneously, an online info session will take place via bit.ly/strassenhoplr. The info sessions will be in French.

 

If you have any problem installing the application, please do not hesitate to come to the reception desk of the town hall.


Signing up is easy and for free. The mobile app for iPhone is available in the App Store and for Android in the Play Store.