Administration communale de Strassen Administration Communale
de Strassen
FC UNA Jugend

Als éischte Sportsveräin huet de FC UNA mat der Gemeng Stroossen eng Konventioun ënnerschriwwen, déi hinnen eng Ënnerstëtzung vu 25.000 Euro wärend 3 Joer zouséchert, fir de Projet mat hire Jugendequippen ze fërderen. All Stroossener Sportsveräin mat olympeschen Disziplinne kann sech mat engem Projet fir dësen extraordinäre Subside mellen.