Administration communale de Strassen Administration Communale
de Strassen
Mois du Don

Mois du Don 2019 vun der Croix-Rouge

De ganze Mount Abrëll kënnt Dir en Don maache fir hier Projeten ze ënnerstëtzen. Am Kader vun dëser Aktioun kommen d’Leit vun der Croix-Rouge heem schelle fir Iech iwwert hier Aarbecht z'informéieren. Dir kënnt och direkt bei hinnen en Don maachen.

D'Equipe vun der Croix-Rouge hunn de Logo op hirer Kleedung a si kënnen sech mat engem Badge ausweisen.
 

Mois du Don 2019 de la Croix-Rouge

Tout le mois d’avril vous pouvez soutenir la Croix-Rouge luxembourgeoise en faisant un don. Pendant leur campagne porte-à-porte, les équipes de la Croix-Rouge vont sensibiliser les habitants sur leurs projets. Lors du passage du quêteur, vous pouvez également faire un don. Les équipes de la Croix-Rouge sont reconnaissables par des vêtements portant le logo et par leur badge.


Donation Month 2019 of the Red Cross

During the entire month of April, you can support the projects of the Luxembourgish Red Cross by making a donation. Throughout their door-to-door campaign, their teams will raise funds and explain their work. You can make a donation directly. The Red Cross teams are wearing their logo on their clothes and are carrying a badge.

For more information: www.moisdudon.lu or www.croix-rouge.lu.

Méi Infoen op / Plus d'infos sur: / For more information: www.moisdudon.lu oder op www.croix-rouge.lu.